Prawo cywilne

Z zakresu prawa cywilnego

- sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę,  

- sprawy o zasiedzenie, eksmisję, zniesienie współwłasności, podział majątku, droga konieczna,

- odzyskanie należności majątkowych,

- ochrona dóbr osobistych,

- ubezwłasnowolnienie,

- windykacja należności na każdym etapie (postępowanie polubowne, sądowe, egzekucyjne),

- odszkodowania i zadośćuczynienia  (za wypadek, śmierć osoby bliskiej, uszczerbek na zdrowiu).