Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe i postepowanie spadkowe

- reprezentacja klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,

- dział spadku, 

- sprawy o zachowek,

- niegodność dziedziczenia,

- przyjęcie lub odrzucenie spadku.