Prawo transportowe

Sprawy z zakresu prawa transportowego

- obsługa klientów z branży przewozowej i spedycyjnej,

-  przygotowywanie dokumentacji transportowej,

-  sporządzanie umów z kierowcami, 

- utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ładunku,

- uszkodzenie ciała przy załadunku,

- opinie prawne.