Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

- doradztwo i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej,

- odwołania od decyzji administracyjnych,

- skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 

- reprezentacja klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.