Obsługa prawna firm

Kancelaria oferuję kompleksową obsługę prawną dla firm, dzięki czemu przedsiębiorca może bezpośrednio skupić się na rozwijaniu swojej działalności gospodarczej. 

W ramach usługi prawnej kancelaria zapewnia:

- stałą oraz bieżącą obsługę prawną, 

- doradztwo w zakresie prawnym, 

- opiniowanie, analiza oraz sporządzanie umów, w tym negocjacje biznesowe, przedsądowe oraz mediacje,

- wsparcie w zakresie zatrudniania pracowników (sporządzanie umów o pracę), 

- reprezentacja przed Sądami i innymi organami,

- informowanie klienta o zmianach w prawie,  które są związane z przedmiotem działalności klienta, 

- analiza dokumentów (sporządzanie regulaminów, uchwał).